Boskamps wegenbouw: riolering, bestrating en asfaltering

Op het gebied van wegenbouw hebben we een uitgebreid dienstenpakket, waarvan geregeld gebruik wordt gemaakt door verschillende gemeenten. Zo verwijderen en vervangen we riolering, verzorgen we diverse bestratingen en verrichten we asfalteringswerk.

Onze bestratingen: van gebakken klinkers tot natuursteen

Straten en wegen krijgen in de loop van de tijd veel te verduren. Het is daarom van belang dat ze goed worden aangelegd en daarna goed worden onderhouden. Schakel Aannemingsbedrijf Boskamp in voor zowel de aanleg als herstelwerkzaamheden van wegen.

Denkt u onder meer aan:

  • het verzorgen van elementenverhardingen
  • onderhoud aan bitumineuze verhardingen
  • aanleg van diverse bestratingen (betonklinkers, gebakken klinkers en overige materialen zoals natuursteen)
  • asfalteringswerk
  • verwijderen van bestrating of wegdek
  • loodsvloeren afwerken met specialistische schuurmachines

Van hemelwaterafvoer tot hoofdriool

Om de zoveel tijd moeten rioleringsbuizen worden vervangen omdat gaswerking het beton van binnenuit opvreet. Hierdoor kan de buis gaan lekken of instorten. We halen de bestaande riolering eruit, evenals eventuele bestrating en het grondwerk. Vervolgens leveren en brengen we hele nieuwe rioleringssystemen aan en plaatsen we de fundering.

Rioleringswerkzaamheden? Of werk aan de weg, straat en bestrating? Neem contact op met Aannemingsbedrijf Boskamp.

 

Contact